Åpningstider 2016

Januar - Mars:
Søn- og helligdager: 11.30 - 16.00 

April - september:
Søn- og helligdager: 11.00 - 17.00 

20. JUNI – 12. AUGUST 
holder vi også åpent på hverdager (unntatt lørdag):   
11.00 – 17.00

Oktober - november:
Søndager: 11.30 - 16 

Ønsker du å leie varmestua? »

Nyheter på friluftsfyret i 2015

I år er våtmarksutstillingen i 2. etasje supplert med en naturdatabase der du enkelt kan hente fram informasjon om hver enkelt av de 23 RAMSAR-områdene som inngår i Jæren våtmarkssystem. Naturbasen inneholder blant annet flyfoto, vernebestemmelser og beskrivelser av hvert enkelt verneområde. I løpet av mai kommer det en helt ny fotoutstilling med tema insekter. Det er Stavanger-fotografen Andreas Kalvig Anderson som har tatt bildene.

Naturbasen om Jæren våtmarkssystem

Finn det du vil vite om Børaunen og 22 andre våtmarker på Jæren. På publikumsPC-en i 2.etajse kan du navigere deg mellom områdene med enkle trykk på skjermen. Her får du eksempler på hvilke fugler og planter som finnes i områdene og hvilke verneregler som gjelder. Naturbasen vil bli fortløpende supplert med nye fakta om RAMSAR-områdene på Jæren.  
Her kan du gå inn på naturbasen: http://ramsar.kvassheim-friluftsfyr.no/

PublikumsPC er siste tilvekst på Kvassheim. Foto: Ingun Haukedal

Ny fotoutstilling

Andreas Kalvig Anderson er biolog og fotograf med særlig interesse for de aller minste i dyreriket – insektene. Noen av hans beste nærbilder kan du nå studere i RAMSAR-utstillingen i 2.etasje.  

Foto: Andreas Kalvig Anderson

Nye brosjyrer om våtmarksvern og sjøfugl

Jæren våtmarkssenter har i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland laget to nye brosjyrer om Rogalands verneområder for våtmark og sjøfugl. Brosjyrene inneholder detaljerte kart som blant annet viser RAMSAR-områdene på Jæren.

Brosjyrene kan du laste ned her:
Vernet våtmark i Rogaland
Protected wetlands in Rogaland
Sjøfuglreservater i Rogaland

Foto:Faksimile av brosjyrer

Nyheter på friluftsfyret i 2014

Kvassheim er et fuglerikt område. Nord for fyret ligger Kvassheimsbukta og sør for fyret ligger den vesle holmen Raunen. Begge er vernet som fuglefredningsområder. Fuglelivet er nå festet til en ca 12 minutter lang film laget av Roy Mangernes. Filmen kan avspilles fra denne web-siden og det kan ses på storskjerm i varmestua.

Bli kjent med fuglene i Kvassheimsbukta

Den prisbelønte naturfotografen Roy Mangersnes fra Sandnes har på oppdrag fra Jæren våtmarkssenter laget en film om fuglelivet i Kvassheimsbukta. I filmen som er uten lyd, men tekstet, vil du se en rekke kjente og mindre kjente fugler som kan påtreffes ved Kvassheim og flere andre steder langs Jærkysten. Filmen blir også vist i varmestua på friluftsfyret. 

Se filmen »

Nyheter på friluftsfyret i 2013

Friluftsfyret forsøker hele tiden å utvide tilbudet til de besøkende. I år kan vi tilby flere publikumskikkerter, denne gang i fyrtårnet. Nytt av året er at friluftshuset Kvassheim inngår i Jæren våtmarksenter, ett av fem autoriserte våtmarkssentra i Norge.

Kvassheim i Jæren våtmarkssenter

Direktoratet for naturforvaltning har autorisert friluftshuset Kvassheim, friluftshuset Orre og Mostun natursenter i Stavanger som nasjonalt våtmarkssenter. Sentrene skal samarbeide i Jæren våtmarkssenter (JVS). Med autoriseringen følger det midler som skal brukes til å utvikle utstillinger, aktiviteter og arrangementer ved de tre sentrene.

Les mer »

Solnedgang sett fra fyrtårnet. Foto: Bjørn Hille

Nyheter på friluftsfyret i 2012

Friluftsfyret forsøker hele tiden å utvide tilbudet til de besøkende. I år har vi fått én ny utstilling, byttet fotoutstillingen, kjøpt inn kikkerter mm. Nedenfor kan du lese mer om
det som er nytt i år.

Kulturhistorien på Kvassheim

I strandsonen ved friluftsfyret Kvassheim ligger det flere gravfelt fra eldre jernalder. Men de første menneskene kom til Kvassheimsstranda allerede i steinalderen, 2-3000 år før Kristus. Vår nye utstilling "Frå steinalder til nåtid" kan du se i 2.etasje i hovedbygningen.

Les mer »

De første menneskene på Kvassheimstranda. Tegning: Eva Gjerde

Film om Jæren våtmarkssystem

RAMSAR-områdene på Jæren omfatter et stort mangfold av naturtyper - skjærgård, strender, innsjøer, gruntvannsområder og myrer. I en film laget av Marius Harlem får du presentert smakebiter av den varierte naturen og artene som lever der. Filmen vises på storskjerm i 2.etasje i hovedbygningen.

Ny fotoutstilling

Naturfotografen Helge Helland fra Ålgård viser bilder med temaet "Livet i sivskogen". Fotoutstillingen vises i 2.etasje i hovedbygningen.

Hønsehauk. Foto: Helge Helland

"Jeg fant, jeg fant"

Den som leter finner, heter det. Noe av det du kan finne og se på tur i RAMSAR-områdene på Jæren, viser vi i en gjenstandskasse i 2.etasje i hovedbygningen. Her er det småkryp, sommerfugler og hodeskaller.

Svalestjert. Foto: Kjell Mjølsnes

Kikkerter i varmestua

Fra varmestua er det panoramautsikt til strendene og storhavet utenfor. Til tider er det et yrende fugleliv i strandsteinene og sjøen. Og lengst ute i horisonten seiler det store og små skip. Nå kan du følge med på begivenhetene. Varmestua er utstyrt med tre håndholdte kikkerter.

Nikkelveien 4, 4313 Sandnes  •  Tlf: 51 66 71 70  •  post@jarenfri.no

Hvor er Kvassheim?

Kvassheim fyr ligger ute ved kysten sør i Hå kommune, mellom Vigrestad og Brusand.

hjelp til å finne fram »

Jæren våtmarkssenter (JVS) er ett av fem statlig autoriserte våtmarkssentre i Norge.

les mer om oss »

Jæren Friluftsråd

Vi har ansvaret for at folk på Jæren har friområder til rekreasjon og variert friluftsliv.

les mer om oss »

Fylkesmannens miljøvernavdeling

Fylkesmannens oppgaver er i hovedsak veiledning, tilsyn og klagebehandling.

les mer om oss »